Home > MZO Scholieren > Voor wie is het MZO-Scholieren?

Voor wie is het MZO-Scholieren?

Het MZO Scholieren is gericht op motivatieproblemen in het voortgezet onderwijs.

Scholen Voortgezet Onderwijs

Bij uitstek geschikt voor mentorbegeleiding

Het MZO is uitstekend geschikt voor mentoren. De leerling vult op computer of mobiel de vragenlijst in. Daarna bespreekt de mentor de screening met de leerling. Het resultaat van dit gesprek kan gebruikt worden om concrete stappen af te spreken. Ook kan men doorverwijzen binnen de bestaande zorgstructuur van de school. Wat onze gebruikers steeds weer signaleren is dat het gesprek met de leerling door het MZO veel opener wordt en leerling meer over zichzelf vertellen.

Screening van hele klassen
  1. Probleemklassen kunnen beter begrepen worden. Dat kan tot concrete acties leiden. Denk aan het anders samenstellen van klassen in een volgend jaar, coachen van docenten die met bepaalde klassen moeite hebben, terugkoppeling met ouders en het aanspreken van bepaalde leerlingen die de klas sterk beïnvloeden.
  2. Preventieve begeleiding is mogelijk. Leerlingen die in de eerste of tweede klas het nog goed doen, kunnen in der derde klas opeens afzakken. Wat wij vaak zien is dat de school dat wel signaleert, maar niet tijdig ingrijpt. Met het MZO kan men zulke leerlingen veel gerichter en op tijd helpen.
Voor zorgteams

Ook zorgcoördinatoren, dekanen, orthopedagogen en psychologen kunnen het MZO gebruiken in hun begeleiding. De al ingevulde vragenlijst voor MZO1 biedt aanleiding tot een verdieping met het MZO2. Het MZO2 is voortgekomen uit de ZKM en heeft zich in het onderwijs bewezen als doeltreffend middel om problemen van jongeren aan te pakken.

Huiswerkinstituten

Ook voor huiswerkinstituten en studiecentais is het MZO uitermate geschikt. Het biedt een zeer degelijke uitbreiding van de screenings- en begeleidingsmogelijkheden bij leerlingen met motivatie- en aanverwante problemen. We werken op dit moment samen met huiswerkinstituten en praktijken in het hele land. Sommige daarvan gebruiken het MZO standaard bij leerlingen in de huiswerkbegeleiding.

 

Zelfstandige begeleiders

Het MZO wordt ook door kleine bureau's, orthopedagogen, psychologen en coaches gebruikt. Voor de begeleiding van ernstige motivatieproblemen is met name de verdieping van onze vragenlijst MZO2 geschikt. MZO2 is geïnspireerd op de Zelfconfrontatiemethode van Prof. Hermans.

>>>lees meer over MZO2

Wat maakt het MZO voor studenten uniek?

Het MZO werkt in de praktijk

 

De MZO vragenlijst voor studenten is online, interactief en bevat 300 vragen over vele themagebieden die van belang zijn voor een succesvolle studie. De lijst is door ons ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren met motivatieproblemen

Overzichtelijk en concreet

 

De uitslag wordt weergegeven op één A4 in 30 gemakkelijk te begrijpen schalen die de belangrijkste redenen voor uitval in kaart brengen. Samen met de begeleider kan de student een duidelijk plan van aanpak ontwikkelen voor prestatieverbetering.

Eigen verantwoordelijkheid

 

Het MZO is geen test maar een screening die de subjectieve situatie van de student aan het licht brengt. De student wordt maximaal aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en kan zelf ingrijpen op die punten die echt effect hebben op het studieproces

Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: