Home > MZO Scholieren > Onze visie

Onze visie

Het Motivatiezelfonderzoek is ontstaan vanuit 25 jaar van gesprekservaring met jongeren.

Het MZO is daarom geen test, maar een methode met een bepaalde visie op prestatie, motivatie en jongeren.

Stelling 1: Elke jongere heeft motivatie om te leren

Jongeren imiteren om te leren. Elk kind wil eigenlijk ergens goed in zijn en zich daarmee onderscheiden. Het feit dat een jongere niet presteert is meestal niet het gevolg van een gebrek aan motivatie, maar van een hindernis of een tegenkracht die tot stilstand leidt. Zowel begeleiders op scholen als ouders kunnen vaak weinig begrip opbrengen voor het feit dat de leerling niet zelf in staat is om "zichzelf aan te zetten", "het gewoon te doen", "de knop om te zetten". Men vindt dat motivatie voor school normaal is en dat iedereen die kan oproepen. Dat is zeker niet het geval en ook niet zonder meer voor de hand liggend. In het MZO zoeken we samen met de jongere naar blokkades en oorzaken daarvoor. We erkennen daarmee dat motivatieproblemen echte problemen zijn.

Stelling 2: Motivatie is netwerkgebonden

Je presteert altijd in een kader dat deze prestatie waardeert, het niveau bepaalt, feedback geeft, straffen en beloningen uitdeelt. We noemen dit het netwerk. Het eerste netwerk is de familie, ouders of opvoeders, broers en zussen. Het tweede netwerk is de school. Kinderen leren in een groep. Hoewel de prestaties meestal aan het individu worden toegschreven is de groep de maat. En het derde netwerk zijn de vrienden, die bij de puber een extra belangrijke rol spelen, als voorbeeld voor je identiteit. De netwerkgebondenheid van motivatie betekent dat ook een aanpak van een gebrek aan motivatie gebruik zal moeten maken van de interacties in dat netwerk. Dat is de reden dat veel motivatieproblemen pas opgelost kunnen worden als men ook de ouders bij het proces betrekt, bijv. via een oudergesprek.

Stelling 3: We moeten niet over maar met de leerling praten

Ongemotiveerde leerlingen voelen zich vaak niet gehoord. Ze hebben het gevoel dat iedereen voor hun beslist, terwijl men ze juist aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid om tot actie te komen. En dat is precies wat niet lukt. Een belangrijk deel van de verandering van deze situatie is gelegen in het herstellen van het contact tussen de verschillende delen van het netwerk. Jongeren moeten het gevoel krijgen dat zij serieus genomen worden, dat men hun verhaal wil aanhoren. Druk uitoefenen is niet effectief. Het MZO stimuleert de dialoog tussen de leerling, zijn/haar begeleider, ouders en school. De screening is niet het oordeel over de leerling, maar het startpunt voor een nieuw gesprek. De leerling moet zelf ontdekken en zien wat zijn haar hindernissen zijn en actief betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen.

Stelling 4: Het hele verhaal is belangrijk

Oplossen van motivatieproblemen vereist dat het hele verhaal van de leerling wordt gehoord. Veel motivatieproblemen hebben namelijk niet direct te maken met de actuele prestatiesituatie, maar komen voort uit ervaringen van de leerling die veel verder terug liggen. Een pesterij op de basisschool bijv. kan de reden zijn dat de leerling pas op de middelbare school vastloopt. Daarom gebruiken we in het MZO een soort "levensverhaal" dat de leerling vertelt via de vragenlijst. De vragenlijst is min of meer chronologisch opgebouwd en brengt veel verschillende gebeurtenissen uit de jeugd in kaart. Denk aan: relatie tot de juf en de medeleerlingen op de basisschool, schooladvies, broers en zussen, scheidingen, stiefouders, woonsituatie, immigratie, ziekte, overlijden, schoolwisselingen, pesterijen, verhuizingen,  etc.

Wat maakt het MZO voor studenten uniek?

Het MZO werkt in de praktijk

 

De MZO vragenlijst voor studenten is online, interactief en bevat 300 vragen over vele themagebieden die van belang zijn voor een succesvolle studie. De lijst is door ons ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren met motivatieproblemen

Overzichtelijk en concreet

 

De uitslag wordt weergegeven op één A4 in 30 gemakkelijk te begrijpen schalen die de belangrijkste redenen voor uitval in kaart brengen. Samen met de begeleider kan de student een duidelijk plan van aanpak ontwikkelen voor prestatieverbetering.

Eigen verantwoordelijkheid

 

Het MZO is geen test maar een screening die de subjectieve situatie van de student aan het licht brengt. De student wordt maximaal aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en kan zelf ingrijpen op die punten die echt effect hebben op het studieproces

Agenda

GRATIS Webinar
"Motivatieproblemen in het VO - Wat is dat eigenlijk?"

11 mei 10-11 uur
Aanmelden via de mail

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: