Home > MZO Scholieren > Hoe werkt het MZO1?

Hoe werkt het MZO1?

Het eerste deel (MZO1) heeft tot doel leerlingen te screenen op hun motivatie en daarmee samenhangende factoren, zoals faalangst, doorzettingsvermogen, welbevinden, relatie tot de opleiding en de ouders. Dat kan bij een enkele leerling maar ook met hele klassen tegelijk.

Stap 1 Vragenlijst op computer, tablet of telefoon

De cliënt logt in via een website een krijgt een uitgebreide interactieve vragenlijst aangeboden, die voor motivatie relevante punten in kaart brengt. Afhankelijk van de antwoorden krijgt de persoon meer vragen over specifieke themagebieden aangeboden.

Stap 2 Uitprinten/mailen van de uitslag op één A4

Aan deze vragenlijst zijn een dertigtal screeningsparameters gekoppeld. De uitslag van de screening wordt per cliënt op één A4 overzichtelijk weergegeven. De schalen kunnen rood, oranje of groen worden. Rood betekent dat de waarde van de schaal ver onder het gemiddelde ligt (17% van alle jongeren), oranje dat de jongere ondergemiddeld scoort. In beide gevallen is extra aandacht nodig op dit punt. Hier een uitsnede uit onze schalen: 

 

Stap 3 Zelfreflectiegesprek

Essentieel is dat de MZO-screening niet als testuitslag beschouwd wordt maar als startpunt voor een gesprek. De begeleider loopt de schalen in volgorde door en moedigt de leerling aan om de uitslag te begrijpen en toe te lichten. Dit is de belangrijkste fase van het proces omdat de jongere zich realiseert dat het ertoe doet wat hij/zij vertelt. De uitslag is niet vrijblijvend, maar geeft wel ruimte voor uitleg.

Wat maakt het MZO voor studenten uniek?

Het MZO werkt in de praktijk

 

De MZO vragenlijst voor studenten is online, interactief en bevat 300 vragen over vele themagebieden die van belang zijn voor een succesvolle studie. De lijst is door ons ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren met motivatieproblemen

Overzichtelijk en concreet

 

De uitslag wordt weergegeven op één A4 in 30 gemakkelijk te begrijpen schalen die de belangrijkste redenen voor uitval in kaart brengen. Samen met de begeleider kan de student een duidelijk plan van aanpak ontwikkelen voor prestatieverbetering.

Eigen verantwoordelijkheid

 

Het MZO is geen test maar een screening die de subjectieve situatie van de student aan het licht brengt. De student wordt maximaal aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en kan zelf ingrijpen op die punten die echt effect hebben op het studieproces

Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: