Gebruikersvoorwaarden MZO-licentie en inschrijvingen

1. Licenties, kosten en gratis aanbiedingen

De licentie voor de inlog is telkens één jaar geldig en kost 100 Euro voor kleine bureau's en 350 Euro voor scholen. Welke licentie voor u van toepassing is wordt in overleg met Nieuw Perspectief bepaald. Als u een licentie heeft kunt u zelf inloggen en gebruik maken van onze diensten. De kosten per handeling bedragen:

Kosten per uitgevoerde screening bedragen: 7.50 Euro (2018)

Kosten per uitgevoerd zelfonderzoek bedragen: 7.50 Euro (2018)

De licentiekosten zullen per jaar aan u per mail worden gefactureerd. Wij hopen dat u begrijpt dat wij bovenstaande bedragen zo laag mogelijk hebben gehouden. Voor gebruikers die meer dan 100 screeningen per jaar uitvoeren zijn reducties mogelijk (informeer naar de mogelijkheden). De prijzen kunnen per cursusjaar aangepast worden.

Bureau's en scholen die met ons samenwerken kunnen eventueel een gratis jaarlicentie krijgen, in ruil voor onderzoeksmateriaal.

De kosten voor de screenings/zelfonderzoeken betaalt u via een credit-systeem, dat u zelf kunt "opwaarderen" bij de inlog.

Bij een gratis licentie is de inlog gedurende de aangegeven periode (bijv. 1 maand) gratis voor één contactpersoon (particulier of van een onderwijsinstelling). Daarbij krijgt u een aantal gratis credits waarmee u screenings kunt uitvoeren. Het aantal gratis credits wordt genoemd in de aanbieding. Als u meer screenings wilt uitvoeren dan deze gratis credits tijdens de aangegeven gratis licentietermijn, dan kunt u die zelf toevoegen door ze in te kopen (7,50). Na de gratis licentieperiode vervalt uw inlog automatisch en worden alle data gewist.

Als uw (betaalde) licentie is verlopen, dan kunt u alsnog gedurende één jaar gebruik blijven maken van het MZO via een 0-licentie. Niet gebruikte credits kunt u op die manier opmaken. Er worden dan per screening/zelfonderzoek 2 credits berekend. 

Ingekochte credits worden niet gerestitueerd.

2. Privacy en dataopslag

Het invoeren van data over cliënten stelt veiligheidseisen aan de opslag. Het door ons gebruikte systeem is ontwikkeld door XPS-logic. Dit bedrijf heeft al twintig jaar ervaring in het verwerken van persoonsgebonden informatie.

Als beheerders van de data hebben wij geen toegang tot persoonsgegevens van de cliënten.

Wel kunnen wij de geanonimiseerde data zonder verdere toestemming anoniem gebruiken voor statistische analyse en het berekenen van de normeringen van onze schalen. Dit alles met het doel het MZO te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de behoefte uit het werkveld. We stellen uw expertise dan ook zeer op prijs.

3. Verantwoord gebruik van het MZO

Het gebruik van het MZO is alleen verantwoord indien u zich zoveel mogelijk houdt aan de methodes die horen bij het gebruik van de software. Voor MZO1 (screenings) heeft u geen training of certificaat nodig, maar wij adviseren u wel om zich goed te informeren of een training bij ons te volgen. Wij verwijzen hierbij naar de officiële handleiding voor het gebruik van het Motivatiezelfonderzoek "Handboek MZO1". We zullen u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in onze nieuwbrieven, via de website (gebruikerspagina) en de handleidingen binnen de online inlog.

4. Online toegang en certificering

Het feit dat een gebruiker het certificaat MZO1 of MZO2 heeft behaald en de cursussen die Nieuw Perspectief aanbiedt heeft bezocht geeft niet automatisch recht op het gebruik van MZO-online. Nieuw Perspectief behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van reden uit het online-systeem te weren. In dat geval zal gekeken worden of een restitutie van de licentiekosten voor het openstaande jaar mogelijk is.

5. Gebruik van MZO2 (Zelfonderzoeken)

Inschrijving voor een licentie geeft u in eerste instantie alleen het recht om de MZO-screening te gebruiken. Het tweede deel van het MZO: het MZO zelfonderzoek kunt u pas gebruiken als u de twee-daagse training “MZO zelfonderzoek” heeft gevolgd en het certificaat MZO2 heeft behaald. Aan deze training zijn kosten verbonden. Zie voor data onze website.

6. Schade aan derden

Nieuw Perspectief kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden ten gevolge van het gebruik van ons systeem of de door ons berekende data. Het gebruik in welke vorm dan ook van de MZO-screening (MZO1) of het MZO-zelfonderzoek (MZO2) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de licentiehouder en met name de ingeschreven contactpersoon.

7. Storingen en dataverlies

Noch Nieuw Perspectief noch XPS-logic kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet juist functioneren van het computersysteem of uitval van de dataservers. Wij doen ons best om de applicatie zou foutloos mogelijk aan te bieden. Bovendien worden de data dagelijks in backups opgeslagen.

8. Gebruik van de inlog

De door ons verstrekte inlog voor het MZO mag uitsluitend door de ingeschreven contactpersoon worden gebruikt. Inlogcodes zijn strikt persoonlijk. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van ons online systeem om de inlogcodes geheim te houden en regelmatig te wijzigen. In het geval u ingeschreven bent als instelling, bureau of school kunt u in overleg inlogs krijgen voor meerdere personen.

9. Naamsvermelding en auteurschap

Door zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden verplicht de gebruiker zich om in alle publiciteitsmaterialen in gedrukte of digitale vorm (dus ook in presentaties van het MZO op de website van de gebruiker) Nieuw Perspectief expliciet als ontwerper te noemen en te verwijzen naar de MZO-website motivatiezelfonderzoek.nl. Voorbeeldteksten zijn te vinden op onze website.

10. Gebruik van naam, email-adressen, adres, tel. nummers etc. van onze gebruikers mogen - als u accoord gaat met deze voorwaarden - door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen via onze nieuwsbrieven. 

Amsterdam, maart 2018

 

Trainingen en webinars


    

 


Webinar "Motivatieproblemen in het VO - wat is dat eigenlijk?"

Datum: DEEL 1 zaterdag 11 mei 11-12 uur
Duur: 1 uur
Locatie: online
Doelgroep: Mentoren, docenten, psychologen, orthopedagogen, leerlingbegeleiders
Prijs: gratis
Nog te zien: KLIK HIER

Webinar "Motivatieproblemen in het VO - hoe voer je het gesprek?"

Datum: DEEL 2 wordt nader bekend gemaakt
Duur: 1 uur
Locatie: online
Doelgroep: Mentoren, docenten, psychologen, orthopedagogen, leerlingbegeleiders
Prijs: gratis

Webinar: "Introductie in de MZO screening"

Datum: Op afspraak (bel/mail ons)
Duur: 2 x 1,5 uur 
Locatie: online/op locatie/op school
Inclusief: gratis proeflicentie op het Motivatiezelfonderzoek
Doelgroep: Mentoren, docenten, psychologen, orthopedagogen, leerlingbegeleiders
Prijs: Op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers

Agenda

 

 

 

Meer informatie
Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: